۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse دانش پژوهاندانش پژوهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنایی با مؤسسه</span>آشنایی با مؤسسه
تاریخچه
ساختار سازمانی
معرفی رشته ها
چشم انداز
پذیرش دانشجو
راهنمای دانشجویان
گالری تصاویر
ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
آموزش
پژوهش و فناوری
توسعه و مدیریت منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حراست</span>حراست
معرفی
دفتر نظارت و ارزیابی
دفتر جذب هیأت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
روابط عمومی
سامانه ارتباط با دانش آموزان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توسعه و منابع</span>توسعه و منابع
آشنایی با معاونت
وظایف معاونت
منشور اخلاقی
چشم انداز، اهداف و مأموریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور اداری</span>مدیریت امور اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی</span>کارگزینی
کارگزینی اساتید
کارگزینی پرسنل
سیستم حضور و غیاب
Collapse مدیریت امور مالیمدیریت امور مالی
وظایف
چشم انداز
مأموریت
منشور اخلاقی
امور قراردادها
مدیریت امور پشتیبانی
پرداخت اینترنتی شهریه
راهنمای تسویه حساب
اتوماسیون اداری
مناقصه ها و مزایده ها
سایت های مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش و فناوری</span>پژوهش و فناوری
آشنایی با معاونت
کتابخانه و مقالات علمی
فناوری اطلاعات
انتشارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ارزیابی پژوهشی </span>دفتر ارزیابی پژوهشی
تفاهم‌نامه‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویت‌های پژوهشی</span>اولویت‌های پژوهشی
درون‌دانشگاهی
برون‌دانشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه مجلات علمی</span>دبیرخانه مجلات علمی
مجله توسعه پایدار شهری
مجله صنعت پایدار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سمینار، کنفرانس و کارگاه‎ها</span>سمینار، کنفرانس و کارگاه‎ها
پرتال جامع همایش ها
کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری
جشنواره کتاب برتر توسعه پایدار شهری
سایت‌های مرتبط
پرسش‌های متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آموزش</span>اداره آموزش
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته های مؤسسه</span>رشته های مؤسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی و سرفصل رشته ها</span>معرفی و سرفصل رشته ها
عمران
مکانیک و مواد
معماری و شهرسازی
صنایع و مدیریت
کامپیوتر - فناوری اطلاعات
مهندسی نفت
حسابداری
روانشناسی
مدیریت بازرگانی
برنامه پیشنهادی مدیران گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقویم آموزشی</span>تقویم آموزشی
نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
نیمسال دوم سال تحصیلی98-97
تابستان سال تحصیلی 96-95
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد پذیرش</span>واحد پذیرش
نحوه پذیرش در مؤسسه
اطلاعیه ها
واحد نظام وظیفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه و مقررات</span>آیین نامه و مقررات
آیین نامه های آموزشی
آیین نامه ممتازین مؤسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و راهنماهای آموزشی</span>فرم ها و راهنماهای آموزشی
فرم ها و راهنماهای آموزشی
فرم های کارآموزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصیلات تکمیلی</span>تحصیلات تکمیلی
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته های کارشناسی ارشد</span>رشته های کارشناسی ارشد
معرفی رشته ها
سرفصل رشته ها
برنامه پیشنهادی مدیران گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد پذیرش</span>واحد پذیرش
نحوه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه ها
واحد نظام وظیفه
آیین نامه ها و مقررات
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام وظیفه</span>نظام وظیفه
معرفی
مقررات و قوانین نظام وظیفه
اطلاعیه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره دانش آموختگان</span>اداره دانش آموختگان
معرفی
نحوه تسویه حساب
نحوه دریافت مدارک
تأییدیه تحصیلی
آیین نامه ها
اطلاعیه ها
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر استعدادهای درخشان</span>دفتر استعدادهای درخشان
معرفی
فرم ها
اطلاعیه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ارتباط با صنعت</span>دفتر ارتباط با صنعت
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارآموزی</span>کارآموزی
آیین نامه ها
فرم ها
اطلاعیه ها
بازدیدهای علمی
المپیادهای علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر تشکیل کلاس ها</span>دفاتر تشکیل کلاس ها
معرفی
اطلاعیه ها
درخواست تدریس
سامانه خدمات آموزشی (گلستان)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه‎ها و آزمایشگاه‌ها</span>کارگاه‎ها و آزمایشگاه‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مکانیک</span>مکانیک
کارگاه ماشین ابزار
کارگاه تکنولوژی جوشکاری
کارگاه اتومکانیک
کارگاه ریخته گری و مدلسازی
آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
آزمایشگاه CAD/CAM
آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کارگاه قالبهای پرس
کارگاه قید و بند
کارگاه توانایی ماشینکاری
کارگاه نصب و تعمیر قالب
کارگاه نصب و تعمیر ماشین ابزار
آزمایشگاه مکانیک سیالات
آزمایشگاه پنوماتیک
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
Collapse موادمواد
کارگاه عمومی
آزمایشگاه ریخته گری
آزمایشگاه متالوگرافی
آزمایشگاه عملیات حرارتی
آزمایشگاه خواص مکانیکی
آزمایشگاه انجماد
آزمایشگاه متالورژی جوش
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
Collapse عمران و نقشه برداریعمران و نقشه برداری
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مواد و مصالح ساختمانی
آزمایشگاه بتن
آزمایشگاه مقاومت مصالح
کارگاه قالب بندی و آرماتور
کارگاه تأسیسات برقی
ماشین ابزار
جوشکاری
نقشه برداری
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صنایع و مدیریت پروژه</span>صنایع و مدیریت پروژه
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
آزمایشگاه مبانی برق
کارگاه ماشین افزار
کارگاه عمومی جوش
کارگاه ریخته گری، ذوب و مدلسازی
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل
کارگاه اتومکانیک
آزمایشگاه مصالح ساختمانی
آزمایشگاه تکنولوژی بتن
آزمایشگاه مکانیک خاک و پی
آزمایشگاه نقشه برداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نفت</span>نفت
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
آزمایشگاه شیمی عمومی
آزمایشگاه مکانیک سیالات
کارگاه عمومی
کارگاه کامپیوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرسازی</span>شهرسازی
کارگاه شهرسازی 1
کارگاه شهرسازی 2
کارگاه شهرسازی 3
کارگاه شهرسازی 4
کارگاه شهرسازی 5
سایت های مرتبط
پرسش های متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویی و فرهنگی</span>دانشجویی و فرهنگی
Collapse معاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
Collapse امور دانشجوییامور دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور رفاه دانشجویان</span>امور رفاه دانشجویان
تسهیلات دانشجویی
بیمه
وام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور خوابگاه</span>امور خوابگاه
خوابگاه دختران
خوابگاه پسران
شورای انضباطی
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
Collapse امور فرهنگیامور فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور تربیت بدنی</span>امور تربیت بدنی
معرفی مسئولین
معرفی اماکن ورزشی
کلاس های فوق برنامه تربیت بدنی
مسابقات ورزشی داخلی
کارشناسان امور دانشجویی
کارشناسان امور فرهنگی
کانون دانش آموختگان
بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی
Collapse انجمن های علمیانجمن های علمی
فعالیت های انجام شده
مهندسی صنایع
شهرسازی
طراحی صنعتی، معماری داخلی
رباتیک
عمران
علوم انسانی
سامانه امور تغذیه
سامانه نظرسنجی
رادیو اینترنتی
مرکز مشاورهPowered by DorsaPortal