گروه فنی مهندسی

 

 

 

 

 

حامد عربیان

 

امین یزدخواستی

 

سعید سامانی

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: arabian@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: yazdekhasti@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: s_samani@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: مهندسی نفت

 

رشته: مهندسی صنایع

 

رشته: مهندسی محیط زیست

دانشگاه محل تحصیل: صنعتی امیرکبیر

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه یزد

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران

سال اخذ مدرک: 1392

 

سال اخذ مدرک: 1396

 

سال اخذ مدرک: 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرمسعود سامانی

 

علیرضا قاری قرآن

 

احسان سبحانی

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: مربی

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: amsamani@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: a.ghari@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: e_sobhani@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی محیط زیست

 

رشته: مهندسی عمران

 

رشته: مهندسی عمران

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تگزاس

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی اصفهان

سال اخذ مدرک: 1397

 

سال اخذ مدرک: 1386

 

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه میرفندرسکی

 

احمد شیرانی

 

صفورا عشاقی

مرتبه علمی: مربی

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: mirfendereski@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: a.shirani@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: oshaghi@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: فیزیک

 

رشته: فیزیک انرژی

 

رشته: مهندسی مکانیک مواد

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشگاه محل تحصیل: کالج وست فیلد لندن- انگلستان

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تکنولوژی مالزی

سال اخذ مدرک: 1379

 

سال اخذ مدرک: 1362

 

سال اخذ مدرک: 1390 

 

 

 

 

 

محمد کمال قاسم العسکری

 

سید کمال میرطلایی

 

محمدعلی گلعذار

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

مرتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: m.ghasemasgari@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: k.mirtalaei@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: m.golozar@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: مهندسی نفت

 

رشته: مهندسی عمران-سازه

 

رشته: خردگی در فلزات

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تگزاس

 

دانشگاه محل تحصیل: لیدز انگلستان

 

دانشگاه محل تحصیل: لیدز انگلستان

سال اخذ مدرک: 1368

 

سال اخذ مدرک: 1367

 

سال اخذ مدرک: 1361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیرضا برکتین

 

محمد حسن علامت ساز

 

علی محمد مؤمنی

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: a.barkatian@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: m.alamatsaz@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: a.momeni@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: مهندسی عمران-سازه

 

رشته: فیزیک

 

رشته: مهندسی عمران

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشگاه محل تحصیل: یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن-انگلستان

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه کانزاس آمریکا

سال اخذ مدرک: 1387

 

سال اخذ مدرک: 1363

 

سال اخذ مدرک: 1362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجاد فرخی

 

راضیه سادات انوری

 

زهرا ضیایی

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: مربی

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل:

s.farokhi@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل:

sr.anvari@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل:

ziaee@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته: علوم کامپیوتر

 

رشته: مهندسی مواد

 

رشته: مهندسی نقشه برداری

دانشگاه تکنولوژِی مالزی

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشگاه یوترا مالزی

سال اخذ مدرک: 1394

 

سال اخذ مدرک: 1394

 

سال اخذ مدرک: 1392

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1402/09/10
تعداد بازدید: 1133
Powered by DorsaPortal