گروه هنر و معماری

 

 

 

 

 

شیما باقی

 

فاطمه مهدیان

 

ریحانه السادات سجاد

مرتبه علمی: مربی

 

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

آدرس ایمیل: sh.baghi@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: f.mahdian@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: sajad@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: ارتباط تصویری

 

رشته: طراحی صنعتی

 

رشته: معماری

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه سوره

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه الزهرا

 

دانشگاه محل تحصیل: هنر اصفهان

سال اخذ مدرک: 1396

 

سال اخذ مدرک: 1393

 

سال اخذ مدرک: 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبسم صفی خانی

 

عاطفه کاردان

 

فاطمه ترابی

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: مربی

 

مرتبه علمی: مربی

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

آدرس ایمیل: t.safikhani@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: kardan@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: torabi@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: معماری پایدار

 

رشته: معماری

 

رشته: معماری فناوری

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تکنولوژی مالزی

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه هنر اصفهان

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت

سال اخذ مدرک: 1394

 

سال اخذ مدرک: 1391

 

سال اخذ مدرک: 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل فرجامی اردکانی

 

مهسا حیدری

 

شهرزاد اعتمادی

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

آدرس ایمیل: farjami@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: heidari@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: etemadi@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: معماری

 

رشته: طراحی شهری

 

رشته: علوم معماری داخلی

دانشگاه محل تحصیل:

دانشگاه مدیترانه شرقی- قبرس

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه سپینزا رم، ایتالیا

سال اخذ مدرک: 1394

 

سال اخذ مدرک: 1390

 

سال اخذ مدرک: 1398 

 

تاریخ به روز رسانی: 1402/09/09
تعداد بازدید: 1012
Powered by DorsaPortal