گروه علوم انسانی

 

 

جواد تاجمیر ریاحی

 

محمدرضا مرادی

 

مجتبی طغیانی

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: علوم انسانی

 

گروه آموزشی: علوم انسانی

 

گروه آموزشی: علوم انسانی

آدرس ایمیل: j.tajmir@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: m_moradi@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: mtoghiani@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: مدیریت بازرگانی

 

رشته: روانشناسی

 

رشته: روانشناسی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه اصفهان

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه اصفهان

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه اصفهان

سال اخذ مدرک: 1396

 

سال اخذ مدرک: 1396

 

سال اخذ مدرک: 1397

 

 

 

 

 

 

 

زهرا مظاهری

 

مالک یبلویی

 

محمدرضا طائف­نیا

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: علوم انسانی

 

گروه آموزشی: علوم انسانی

 

گروه آموزشی: علوم انسانی

آدرس ایمیل: mazaheri@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: m.yablooei@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: mr.taefnia@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: مشاوره

 

رشته: حسابداری

 

رشته: حسابداری

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه اصفهان

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران (اصفهان)

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران

سال اخذ مدرک: 1393

 

سال اخذ مدرک: 1392

 

سال اخذ مدرک: 1397

 

 

 

 

 

 

 

علیرضا خرازی

 

علی علی­ بیگی

 

مریم وزیری

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: علوم انسانی

 

گروه آموزشی: علوم انسانی

 

گروه آموزشی: علوم انسانی

آدرس ایمیل: a.kharazi@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: a.alibeigi@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: vaziri@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: علوم ارتباطات

 

رشته: حقوق تجارت بین الملل

 

رشته: علوم ارتباطات اجتماعی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد علوم ارتباطات تهران

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه مالزی (کوالالامپور)

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه میسور هندوستان

سال اخذ مدرک: 1395

 

سال اخذ مدرک: 1400

 

سال اخذ مدرک: 1397  

 

تاریخ به روز رسانی: 1402/09/09
تعداد بازدید: 959
Powered by DorsaPortal