۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
مجله توسعه پایدار شهری
 
مجله علمی - پژوهشی توسعه پایدار شهری در جهت توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور و توسعه و نشر یافته‌های جدید پژوهشی مرتبط با زمینه‌های معماری (معماری منظر، مرمت، تکنولوژی، انرژی)، شهرسازی (طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری)، عمران، IT و دیگر مباحث مربوط به توسعه و عمران شهری با اهداف زیر به صورت فصلنامه منتشر می‌شود:

•    دستیابی به مبانی نظری بومی و نهادینه کردن پژوهش در عرصه‌ی دانش معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، مدیریت و دیگر مباحث مربوط به توسعه و عمران شهری؛
•    تحقق دانش به روز و کارآمد در زمینه‌های موضوعی و تخصصی مجله؛
•    توسعه ی تعامل بین رشته‌ای میان پژوهشگران (علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصادی و ...) علوم کاربری با مراکز علمی پژوهشی معماری، شهرسازی و مرمت؛
•    ارائه راهکارهایی برای تحقق شهر پایدار در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی؛
•    ارتقاء سطح کیفی مجله از طریق افزایش سطح کیفیت مقالات و عضویت متخصصین توانمند در کمیته داوران و نویسندگان؛
•    عضویت در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی؛
•    عضویت در مجامع ملی تخصصی نظیر نشریات علمی- پژوهشی کشور؛
•    کسب رتبه علمی- پژوهشی از مراجع علمی؛
•    طرح مجله در عرصه‌های بین‌المللی نظیر ISC, ISI.


 
 صاحب امتیاز: مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو

مدیر مسئول: دکتر علی محمد مؤمنی
سردبیر: دکتر پیروز حناچی

هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سیدسعید اسلامیان، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر پیروز حناچی، استاد دانشگاه تهران
دکتر فرهنگ مظفر، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر علی محمد مؤمنی، دانشیار مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
دکتر سیدکمال میرطلایی، دانشیار مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
دکتر مهین نسترن، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
دکتر محمود وفائیان، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مهدی وظیفه دوست خلج، دانشیار مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/29
تعداد بازدید: 5017
Powered by DorsaPortal