کارگاه شهرسازی 5

 

هدف از این کارگاه، بکارگیری دانش نظری و جنبه های عملی و توانایی های حرفه ای در درک علمی و عملی در توسعه های جدید شهری است. دانشجویان ضمن شناخت و تحلیل مسائل شهری در مقیاس یک واحد شهری کوچک جدید (یک محله شهری و واحدهای همسایگی آن)، اقدام به برنامه ریزی و طراحی محیط های مسکونی در زمین آزاد در قالب یک طرح آماده سازی زمین خواهند نمود. آموزش و یادگیری تهیه الگوی یک واحد همسایگی از طرح آماده سازی پیشنهادی نیز مورد نظر است.
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/19
تعداد بازدید: 8205
Powered by DorsaPortal