کارگاه شهرسازی 2

 

هدف از این کارگاه کاربرد عملی مهارت های مقدماتی برنامه ریزی در یک بافت شهری است. درک علمی و عملی مسایل شهری با شناخت یک بافت شهری و تعریف مسئله صورت می گیرد. با توجه به موضوع کارگاه که بر کاربری ها (مسکونی، آموزشی، تجاری، اداری، صنعتی و ... کاربری های مختلط) و عرصه ها (عمومی/ خصوصی و ...) متمرکز است لازم است دانشجویان در این کارگاه تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به کاربری ها و نحوه برخورد با عرصه ها در حوزه برنامه ریزی شهری را در مقیاس بخشی از شهر و با یک شهر کوچک و نیز نحوه مداخله در محدوده تعیین شده را از طریق امکان سنجی تغییر کاربری ها در غالب یک یا چند پروژه، تمرین نمایند.
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/19
تعداد بازدید: 8264
Powered by DorsaPortal