آزمایشگاه انجماد

 

آزمایشگاه انجماد
 

در این آزمایشگاه موارد زیر بررسی می گردد: اثر سرعت سرد شدن روی ساختار مقاطع ریختگی آلومینیوم، تاثیر افزودن جوانه زا، تاثیر ارتعاش و عوامل دینامیکی، تاثیر ترکیب شیمیایی و میزان فوق گذار بر سیالیت مذاب. تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه:

 

      · کوره الکتریکی باکسی دما بالا

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/16
تعداد بازدید: 6974
Powered by DorsaPortal