کارگاه ریخته گری، ذوب و مدلسازی
 
کارگاه ریخته گری و مدلسازی
 

کارگاه ریخته گری و مدلسازی جهت آموزش عملی و آشنایی دانشجویان با اصول متالورژی، ریخته گری فلزات و قالبگیری در نظر گرفته شده است و دانشجویان با استفاده از تجهیزات این کارگاه با قالبگیری و ریخته گری فلزات بطور کامل آشنا می گردند. این کارگاه توانایی دو سری آزمون مربوط به مواد قالب‌گیری و ریخته‌گری فلزات و کامپوزیتها را دارد. در گروه اول آزمون‌های اندازه‌گیری عدد ریزی ماسه، رطوبت، درصد خاک، استحکام و قابلیت عبور گاز ماسه که از اصول اولیة تهیة مواد قالب‌گیری ماسه‌ای تر و خشک است قابل انجام است. در گروه دوم فلزات آلومینیوم، مس، چدن و فولاد توسط کوره‌های گازی، مقاومتی و القایی موجود ذوب شده و قطعات مهندسی ساده تا پیچیده که از جنس فلزات مذکور باشد در حد قطعات سبک (به وزن زیر 25 کیلوگرم) ریخته‌گری می‌شود.

کارهای مربوط به ماسة قالب‌گیری و ریخته‌گری، ذوب‌ریزی مس و آلیاژهای آن، آلومینیوم و آلیاژهای آن، فولاد وچدن ها، کامپوزیتهای پایه آلومینیوم و مس، کامپوزیت‌های پایه آلومینیوم به روش مخلوط جامد-مایع، تهیه فوم های فلزی به روش ذوبی و فشردان ذوبی، آزمایش‌های مواد قالب‌گیری برای تعیین رطوبت، خاک، عدد ریزی، استحکام و عبور گاز، انجام آزمون شوک برای خستگی حرارتی، ساخت انواع مدل‌های فلزی-چوبی و پلاستیکی-آرالدیتی، قالب‌گیری ماسة تر و خشک، ماسة ماهیچه و ماسة CO2 (چسب سیلیکات سدیم) در این کارگاه باید صورت می‌پذیرد.

 
تجهیزات کارگاه ریخته گری و مدلسازی:
 

    · کوره ذوب زمینی با مشعل گازی

    · ابزار آلات ریخته گری شامل انواع درجه، بوته، کپسول CO2، قالبهای ماهیچه سازی، ابزار آلات دستی.

    · پمپ باد.

    · دستگاه مته ستونی

    · دستگاه سمباده