توسعه و مدیریت منابع
 
معاونت توسعه و مدیریت منابع مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور اداری و مالی مؤسسه است. این امور شامل موارد ذیل است:
 

1- نظارت بر امور مالی مؤسسه شامل شهریه، تنظیم بودجه و هزینه بودجه؛

2- نظارت بر امور قراردادهای مؤسسه؛

3- امور حسابداری و حسابرسی اسناد مالی؛

4- نظارت بر روند اجرای دقیق مقررات اداری مؤسسه؛

5- جذب و نظارت بر عملکرد نیروی انسانی.

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1401/02/06
تعداد بازدید: 8975
Powered by DorsaPortal