آزمایشگاه CAD/CAM

 

آزمایشگاه طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر (CAD/CAM)
 

امروز با افزایش توان محاسباتی کامپیوترهای شخصی و حضور سیستم‌های مختلف نرم‌افزاری برای طراحی و تولید، دفاتر تولید و طراحی صنایع، نه تنها برای نمایش، بلکه برای کلیه فعالیت‌های خود، از سیستم‌های طراحی، ساخت و تحلیل به کمک کامپیوتر (CAD/CAM/CAE) استفاده می‌کنند. رقابت گسترده و متنوع تولید در بازار صنعتی کنونی، کاهش نیروی کار ماهر و افزایش کیفیت محصولات، تولیدکنندگان محصولات صنعتی را وادار به استفاده از سیستم‌های CAD/CAM/CAE جهت خودکارسازی فعالیت‌های طراحی و تولید نموده تا زمان و هزینه تولید را کاهش دهند. در پی این امر، مسوولین آموزش در دانشگاه‌ها، سرفصل دروس مربوط به طراحی و تولید را طوری برنامه‌ریزی نموده‌اند تا مهندسین فارغ‌التحصیل دانش و مهارت کافی در استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری موجود و متداول CAD/CAM/CAE را داشته باشند.

در این راستا، آزمایشگاه CAD/CAM در ادامه درس مربوطه، طراحی شده تا مفاهیم آموزش داده شده در درس طراحی و ساخت بکمک کامپیوتر، در فضای عملیاتی به کار گرفته شود. در این آزمایشگاه در چهار بخش متفاوت نرم‌افزارهای مهندسی متداول بشرح ذیل آموزش داده شده و دانشجویان چگونگی کارکردن و مدلسازی به کمک آنها را یاد می‌گیرند.


  طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) :

 

   · نرم افزار CATIA

   · نرم افزار AutoCAD

   · نرم افزار Solid work

   · نرم افزار Mechanical Desktop

 

 ساخت به­کمک کامپیوتر (CAM) :
 

   · نرم افزار CATIA

   · نرم افزار MasterCAM

 

 تحلیل مهندسی به­کمک کامپیوتر  (CAE) :
 

   · نرم افزار ANSYS

   · نرم افزار Moldflow

   · نرم افزار Abaqus

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/19
تعداد بازدید: 6994
Powered by DorsaPortal