مدیریت امور پشتیبانی
 
شرح وظایف مدیریت امورعمومی:

نظارت بر جریان حسن کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
صدور دستورات لازم به‌منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
پیشنهاد طرح های مؤثر جهت بهبود امر به مقام مافوق
پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسائل و مواد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
همکاری در برگزاری سمینارها، جشن ها و تأمین خدمات لازم
تهیه و تنظیم طرح و روش های لازم به منظور ارتقاء کیفیت و بهبود روش‌های اجرایی واحدهای تابعه
نظارت بر استفاده صحیح از وسائط نقلیه موجود در واحد امور نقلیه
نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات و امکانات موجود و رفع معایب آنان
نظارت و رسیدگی در پوشیدن البسه مناسب و متحدالشکل کارکنان قسمت تحت پوشش
شرکت در جلسات مناقصه ها، مزایده ها و امضاء صورتجلسات مربوط به آن
نظارت بر امر خرید اجناس توسط کارپرداز و تنظیم اسناد مربوطه
تهیه و تدوین و ارائه پیشنهاد طرح ها و دستورالعمل های لازم در جهت بهبود امور جاری و تسهیل و تسریع امور برابر مقررات
تهیه گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق

نظارت بر امور خدماتی از قبیل نظافت ساختمان، امور باغبانی و نگهبانی

نظارت بر انجام خدمات ساختمان از قبیل نگهداری ساختمان، تاسیسات، روشنایی آب و برق و تلفن و ...

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/10
تعداد بازدید: 7325
Powered by DorsaPortal