آزمایشگاه فیزیک 1

 

آزمایشگاه فیزیک 1
 

دانشجویان در این آزمایشگاه با آزمایش های ذیل آشنا شده و آن ها را به صورت عملی انجام می دهند:

 

الف) آزمایش فیزیک حرارت

 

1. اندازه گیری ظرفیت گرمابی گرماسنج: گرماسنج، دماسنج، ترازو، چراغ گاز، سه پایه، توری نسوز، بشر فلزی

2. بررسی گرمای ویژه اجسام: گرماسنج، دماسنج، بشر فلزی، قطعه فلزی و ...

3. بررسی انبساط طولی فلزات: دستگاه انبساط طولی، میکرومتر، بالن، شلنگ رابط

4. تعیین معادل مکانیکی گرما به روش الکتریکی (ژول): گرماسنج مجهز به سیم پیچ الکتریکی، ولت متر، آمپرمتر، منبع تغذیه، سیم های رابط، کرونومتر

5. دماسنج گازی با حجم ثابت: دستگاه دماسنج گازی، فشارسنج

6. تحقیق قانون بویل: دستگاه تحقیق قانون بویل

7. بررسی گرمای نهان ذوب یخ: گرماسنج، دماسنج، بشر فلزی و ...

8. اصل ارشمیدس: بشر، استوانه مدرج، کولیس، استوانه برنجی، جسم با شکل هندسی نامنظم

 

ب) آزمایش فیزیک مکانیک
 

1. آزمایش اندازه گیری (1): خط کش، ترازو، نیروسنج، مکعب مستطیل چوبی

2. آزمایش اندازه گیری (2): کولیس، ریزسنج، استوانه فلزی توخالی

3. آونگ ساده: زمان سنج، آونگ (میله و پایه نگهدارنده، نخ، گلوله ها با جنس متفاوت)

4. فنر (1): فنر، خط کش، پایه و گیره

5. فنر (2): فنر، خط کش، پایه و گیره

6. سقوط آزاد: دستگاه سقوط آزاد، گلوله با اندازه های متفاوت

7. اصطکاک: سطح شیبدار با زاویه قابل تنظیم، مکعب مستطیل

8. برآیند نیروها: میز نیرو، جعبه وزنه و ...

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/03/13
تعداد بازدید: 6748
Powered by DorsaPortal