آیین‌نامه‌ها و مقررات
 
آیین‌نامه آموزشی کارشناسی‌ارشد
 
آیین‌نامه آموزشی کارشناسی‌ارشد (ورودی 94 به بعد) [نمایش]
 
مراحل انتخاب استاد راهنما و اخذ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
 
دستورالعمل اجرایی تعیین استاد راهنما و اخذ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد [نمایش]
راهنمای مراحل انتخاب استاد راهنما و اخذ پایان‌نامه [نمایش]
 
شیوه تدوین پایان‌نامه و رساله‌های کارشناسی‌ارشد
 
شیوه نگارش پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد رشته های طراحی صنعتی، معماری، شهرسازی [نمایش]
 
شیوه نگارش پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد رشته های طراحی صنعتی، معماری، شهرسازی  [نمایش]
 
شیوه نگارش پایان‌نامه و رساله‌های کارشناسی‌ارشد رشته‌های فنی - مهندسی [نمایش]
 
شیوه نگارش پایان‌نامه و رساله‌های کارشناسی‌ارشد رشته‌های فنی - مهندسی [نمایش]
 
شیوه نگارش پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی[نمایش]
 
شیوه نگارش پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی  [نمایش]
 
دستورالعمل ارجاع‌دهی رساله‌های گروه‌های معماری و شهرسازی [نمایش]
 
دستورالعمل مقالات مستخرج از پایان‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد
 
دستورالعمل مقالات مستخرج از پایان‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد [نمایش]
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1401/11/04
تعداد بازدید: 14739
Powered by DorsaPortal