۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
معرفی
 
دفتر ارتباط با صنعت
وظایف دفتر ارتباط با صنعت، در سه محور اصلی شامل 1- کارآموزی 2- بازدیدهای علمی 3- هماهنگ کننده المپیاد علمی دانشجویی و انجام امور نخبگان تقسیم بندی می‌شود.
 

1. کارآموزی

- دانشجویانی که طبق قوانین آموزش مجاز به گذراندن واحد کارآموزی می‌باشند با توجه به رشته و گرایش تحصیلی می‌بایست دوره کارآموزی خود را در سازمان‌ها، ادارات و حتی شرکت‌های خصوصی مورد تایید استاد راهنما سپری کنند.

- شرح وظایف کارآموز که در ابتدای دوره به دانشجو جهت اطلاع از چگونگی دوره کارآموزی تحویل می‌گردد، دانشجوبان مشخص نمودن استاد راهنما و مکان کارآموزی توسط مدیریت گروه خود به دفتر ارتباط با صنعت معرفی شده و معرفی‌نامه دانشجو به مکان کارآموزی ارائه می‌گردد.

- مکاتبه با سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی استان و سایر استان‌ها جهت اخذ ظرفیت کارآموزی از دستگاه‌های اجرایی محلی و مراکز صنعتی تولیدی

- برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی با واحدهای صنعتی جهت بازدیدهای علمی دانشجویان

 
2. بازدیدهای علمی

یکی دیگر از وظایف دفتر ارتباط با صنعت مجتمع هماهنگی و ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و سازمان‌های دولتی برای بازدیدهای علمی دانشجویان از صنایع و دستگاه‌های اجرایی داخل و خارج استان می‌باشد. دانشجویان متقاضی بازدیدهای علمی درخواست خود را با مشخص نمودن استاد راهنما، تاریخ بازدید، محل بازدید و تعداد بازدیدکنندگان بانضمام لیست مربوطه حداقل 15 روز قبل روز بازدید به دفتر ارتباط با صنعت تحویل داده و دفتر با انجام مکاتبات مورد نیاز و هماهنگی‌های لازم به محض وصول موافقت محل بازدید اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

 
3 . المپیادهای علمی و امور نخبگان

هماهنگی لازم و معرفی جهت اعزام دانشجویان به المپیادهای علمی دانشجویی و اعلام بخشنامه‌ها و سایر موارد جهت هماهنگی با بنیاد امور نخبگان

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/11/01
تعداد بازدید: 3661
Powered by DorsaPortal