تسهیلات
 
 

صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور و جهت تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه هر ساله تسهیلاتی را بصورت وام، به دانشجویان ارائه می نماید، که بهره مندان از مزایای صندوق رفاه دانشجویان پس از فراغت از تحصیل با مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه خود نسبت به بازپرداخت بدهی خود به صندوق برابر ضوابط و مقررات تعیین شده اقدام می نمایند.

اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی

این اداره تحت نظارت مستقیم مدیریت امور دانشجویی بوده و به عنوان پلی ارتباطی میان دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایفای وظیفه می نماید.

اهداف و شرح وظایف

 • این اداره به منظور کمک و مساعدت در زمینه ارائه تسهیلات رفاهی و خدماتی و تامین بخشی از هزینه های تحصیلی و مخارج زندگی دانشجویان به ارائه خدمات ذیل به دانشجویان می پردازد:
 • ثبت اطلاعات اولیه کلیه دانشجویان روزانه و شبانه جدیدالورود در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه جهت دریافت وام و خوابگاه
 • ثبت نام دانشجویان متقاضی وام (روزانه ـ شبانه) و دریافت فرم های تقاضا و مدارک لازم از دانشجویان و بررسی مدارک و ارسال اسامی دانشجویان واجد شرایط به صندوق رفاه و پیگیری جهت ارسال وام به حساب دانشجویان
 • ثبت اسناد و مدارک مربوط به دریافت وام و تسهیلات از جمله تعهد محضری، اجاره نامه و ... در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه
 • ارائه وام های دانشجویی شامل وامهای تحصیلی، مسکن مجردی، ضروری، ودیعه مسکن متاهلی، شهریه، تحصیلی ممتاز و نمونه، ضروری ممتاز و نمونه، شهریه ممتاز و نمونه، وام مسکن (دانشجویان ساکن پانسیون)، حج عمره، بیمه حوادث، بیمه خدمات درمانی
 • بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از طریق صدور فیش های نقدی جهت پرداخت بدهی و صدور دفترچه اقساط برای دانشجویان فارغ التحصیل
 • تشکیل پرونده بایگانی برای کلیه دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور تسویه حساب کلیه دانشجویان اخراجی، انصرافی و فارغ التحصیل دانشگاه
 • ثبت وام های پرداخت شده در کارتکس هر دانشجو
 • ثبت تسویه حساب خوابگاه در پایان سال در کارتکس هر دانشجو
 • بررسی وضعیت بیمه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود و بیمه نمودن دانشجویان فاقد بیمه
 • معرفی دانشجویان حادثه دیده به بیمه ایران جهت دریافت خسارت و غرامت
 • ارتباط با شرکت های بیمه جهت بیمه حوادث نمودن کلیه دانشجویان دانشگاه
 • ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی جهت انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان دانشگاه و انجام امور مالی مربوطه
 • اخذ دفترچه بیمه و توزیع بین دانشجویان
 • تامین و ارائه وسایل کمک آموزشی و خدماتی.
 • سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه
 • حمایت و تقویت واحدهای شورای صنفی و همکاری و تعامل با آنها
 • کار دانشجویی


 
تاریخ به روز رسانی: 1401/02/10
تعداد بازدید: 7580
Powered by DorsaPortal