۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse دانش پژوهاندانش پژوهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنایی با مؤسسه</span>آشنایی با مؤسسه
تاریخچه
ساختار سازمانی
معرفی رشته‌ها
چشم‌انداز
پذیرش دانشجو
راهنمای دانشجویان
گالری تصاویر
ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت‌ها</span>معاونت‌ها
آموزش
توسعه و مدیریت منابع
دانشجویی فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضا هیئت علمی</span>اعضا هیئت علمی
گروه فنی مهندسی
گروه هنر و معماری
گروه علوم انسانی
حراست
دفتر نظارت و ارزیابی
دفتر جذب هیأت‌علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
روابط عمومی
سامانه ارتباط با دانش آموزان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توسعه و منابع</span>توسعه و منابع
آشنایی با معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور اداری</span>مدیریت امور اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی</span>کارگزینی
کارگزینی اساتید
کارگزینی پرسنل
سیستم حضور و غیاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور مالی</span>مدیریت امور مالی
وظایف
چشم انداز
مأموریت
منشور اخلاقی
امور قراردادها
مدیریت امور پشتیبانی
پرداخت اینترنتی شهریه
راهنمای تسویه‌حساب
اتوماسیون اداری
مناقصه‌ها و مزایده‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش و فناوری</span>پژوهش و فناوری
آشنایی با معاونت
فناوری اطلاعات
انتشارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ارزیابی پژوهشی </span>دفتر ارزیابی پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمهای مرتبط به آیین نامه ها</span>فرمهای مرتبط به آیین نامه ها
فرم شماره 1-درخواست پروژه های پژوهشی و کاربردی
فرم شماره 2 - پژوهشگر برتر
فرم شماره 3 - پایانامه برتر
فرم شماره 4 - فرم درخواست پژوهانه ی فعالیت های پژوهشی
فرم شماره 5 - فرم تعهد کتاب مستخرج از پایان نامه
فرم شماره 6- فرم درخواست پست الکترونیک دانشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه مجلات علمی</span>دبیرخانه مجلات علمی
فصلنامه توسعه پایدار شهری
فصلنامه جامعه شناسی ارتباطات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سمینار، کنفرانس و کارگاه‎ها</span>سمینار، کنفرانس و کارگاه‎ها
پرتال جامع همایش‌ها
کنفرانس توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی
کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری
جشنواره کتاب برتر توسعه پایدار شهری
سایت‌های مرتبط
پرسش‌های متداول
اخلاق در پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آموزش</span>اداره آموزش
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته‌های مؤسسه</span>رشته‌های مؤسسه
رشته‌های مؤسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی و سرفصل رشته‌ها</span>معرفی و سرفصل رشته‌ها
عمران
مکانیک و مواد
هنر و معماری
صنایع و مدیریت
کامپیوتر - فناوری اطلاعات
مهندسی نفت
علوم انسانی
برنامه پیشنهادی مدیران گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین‌نامه و مقررات</span>آیین‌نامه و مقررات
آیین‌نامه‌های آموزشی
آیین‌نامه ممتازین مؤسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌ها</span>فرم‌ها
معماری
معماری داخلی
شهرسازی
کارآموزی
طراحی صنعتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقویم آموزشی</span>تقویم آموزشی
تابستان سال تحصیلی1402-1401
نیمسال اول سال تحصیلی 1403 - 1402
نیمسال دوم سال تحصیلی 1403 - 1402
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای گلستان</span>راهنمای گلستان
ویژه استاد
فرم‌های مورد نیاز اتباع (غیر ایرانی)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصیلات تکمیلی</span>تحصیلات تکمیلی
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته‌های کارشناسی‌ارشد</span>رشته‌های کارشناسی‌ارشد
معرفی رشته‌ها
سرفصل رشته‌ها
برنامه پیشنهادی مدیران گروه
آیین‌نامه‌ها و مقررات
فرم‌ها
اطلاعیه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام وظیفه</span>نظام وظیفه
معرفی
قوانین و مقررات نظام وظیفه
اطلاعیه‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره دانش‌آموختگان</span>اداره دانش‌آموختگان
آیین‌نامه‌ها
اطلاعیه‌ها
فرم‌ها
نحوه دریافت مدرک
راهنما
نظام وظیفه (دانش آموختگان)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر استعداد درخشان</span>دفتر استعداد درخشان
معرفی
فرم‌ها
اطلاعیه‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ارتباط با صنعت</span>دفتر ارتباط با صنعت
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارآموزی</span>کارآموزی
آیین‌نامه‌ها
فرم‌ها
اطلاعیه‌ها
ارتباط با شرکت ها و صنایع
دوره های مهارت آموز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر تشکیل کلاس‌ها</span>دفاتر تشکیل کلاس‌ها
معرفی
اطلاعیه‌ها
درخواست تدریس
سامانه خدمات آموزشی (گلستان)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه‎ها و آزمایشگاه‌ها</span>کارگاه‎ها و آزمایشگاه‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مکانیک</span>مکانیک
کارگاه ماشین ابزار
کارگاه تکنولوژی جوشکاری
کارگاه اتومکانیک
کارگاه ریخته گری و مدلسازی
آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
آزمایشگاه CAD/CAM
آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کارگاه قالبهای پرس
کارگاه قید و بند
کارگاه توانایی ماشینکاری
کارگاه نصب و تعمیر قالب
کارگاه نصب و تعمیر ماشین ابزار
آزمایشگاه مکانیک سیالات
آزمایشگاه پنوماتیک
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
Collapse موادمواد
کارگاه عمومی
آزمایشگاه ریخته گری
آزمایشگاه متالوگرافی
آزمایشگاه عملیات حرارتی
آزمایشگاه خواص مکانیکی
آزمایشگاه انجماد
آزمایشگاه متالورژی جوش
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
Collapse عمران و نقشه برداریعمران و نقشه برداری
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مواد و مصالح ساختمانی
آزمایشگاه بتن
آزمایشگاه مقاومت مصالح
کارگاه قالب بندی و آرماتور
کارگاه تأسیسات برقی
ماشین ابزار
جوشکاری
نقشه برداری
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صنایع و مدیریت پروژه</span>صنایع و مدیریت پروژه
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
آزمایشگاه مبانی برق
کارگاه ماشین افزار
کارگاه عمومی جوش
کارگاه ریخته گری، ذوب و مدلسازی
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل
کارگاه اتومکانیک
آزمایشگاه مصالح ساختمانی
آزمایشگاه تکنولوژی بتن
آزمایشگاه مکانیک خاک و پی
آزمایشگاه نقشه برداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نفت</span>نفت
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
آزمایشگاه شیمی عمومی
آزمایشگاه مکانیک سیالات
کارگاه عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طراحی صنعتی</span>طراحی صنعتی
آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 2
کارگاه پلاستیک
کارگاه کامپیوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرسازی</span>شهرسازی
کارگاه شهرسازی 1
کارگاه شهرسازی 2
کارگاه شهرسازی 3
کارگاه شهرسازی 4
کارگاه شهرسازی 5
ثبت نام دانشجوی جدیدالورود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویی و فرهنگی</span>دانشجویی و فرهنگی
Collapse امور دانشجوییامور دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور رفاه دانشجویان</span>امور رفاه دانشجویان
تسهیلات
بیمه
وام
خوابگاه‌ها
شورای انضباطی
دانشجویان شاهد و ایثارگر
Collapse امور فرهنگیامور فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور تربیت‌بدنی</span>امور تربیت‌بدنی
معرفی مسئولین
معرفی اماکن ورزشی
کارشناسان امور دانشجویی
کارشناسان امور فرهنگی
کانون دانش‌آموختگان
بسیج و جامعه اسلامی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن‌های علمی</span>انجمن‌های علمی
فعالیت های انجام شده
معماری شهرسازی
طراحی صنعتی
حسابداری و مدیریت بازرگانی
فنی مهندسی
مشاوره، روانشناسی و علوم ارتباطات
شرایط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط بین‌الملل</span>روابط بین‌الملل
آشنایی
تفاهم‌نامه‌ها
دوره‌های تابستانه
پروژه‌های بین‌الملل
دوره‌های کوتاه مدت
پذیرش دانشجویان غیرایرانیPowered by DorsaPortal