امروز , پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
فارسی   |  English
معرفی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان در یک نگاه
ارتباط با ریاست محترم مؤسسه
رشته های کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان در سال 1395
رشته های دایر در مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان
کانال رسمی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو شرایط تحصیل با مناسب‌ترین نرخ شهریه
قبولی بیش از 220 نفر...
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو پس از اجرای موفق 5 دوره کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری همزمان با هفته پژوهش (آذرماه 95) و ششمین دوره کنفرانس، اولین جشنواره ملی کتاب برتر توسعه پایدار و عمران شهری (تپش) را برگزار می نماید.
قابل توجه دانشجویان استاد دکتر صفائیاطلاعیه ساعات پاسخگویی اداره آموزش در بازه امتحاناتاطلاعیه بسیار مهم امتحاناتاطلاعیه مهم امتحاناتاطلاعیه مهمقابل توجه کلیه فارغ التحصیلانقابل توجه دانشجویان استاد شیبانیقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد محجوبیقابل توجه دانشجویان استاد خیام نیاقابل توجه دانشجویان استاد دکتر صفاییقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد یاوریقابل توجه دانشجویان استاد صادقیقابل توجه دانشجویان گرامیقابل توجه دانشجویان استاد شفیعیقابل توجه دانشجویان استاد سارا باقریقابل توجه دانشجویان استاد میر محمدیانقابل توجه کلیه دانشجویان گرامیقابل توجه داوطلبان آزمون سراسری و دانشجویان گرامیقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد مداحیانقابل توجه دانشجویانی که درس NDT دارند .قابل توجه دانشجویان استاد محمد حسن مقدسقابل توجه دانشجویان استاد محمد حسن مقدسقابل توجه دانشجویان استاد فضیلهقابل توجه دانشجویان استاد زیدی و استاد آرزو شیبانیقابل توجه دانشجویان استاد صادقیانقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد شاطری
حوزه ریاست حوزه معاونت آموزشی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی حوزه معاونت اداری مالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ریاست مدیریت امورآموزش و تحصیلات تکمیلی ستاد شاهد و ایثارگران اموراداری شورای پژوهشی
دفتر نایب رئیس مؤسسه گروههای آموزشی امور تغذیه امورمالی دبیرخانه همایش ها و کارگاه ها
حراست خدمات آموزشی امورخوابگاهها امورقراردادها فناوری اطلاعات
دفتر نظارت و ارزیابی دفتر برنامه ریزی آموزشی صندوق رفاه دبیرخانه مرکزی کتابخانه و مقالات علمی
دفتر جذب هیأت علمی کارگزینی هیأت علمی مرکز مشاوره دانشجویی انبار و اموال  دبیرخانه مجلات علمی
امور بین الملل   تربیت بدنی خدمات و نقلیه  دفتر ارزیابی پژوهشی
دفتر طرح و برنامه   کانون ها و تشکل های دانشجویی    دفتر پژوهش های کاربردی
پژوهشکده