امروز , سه شنبه ۰۲ خرداد ماه ۱۳۹۶
فارسی   |  English
معرفی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان در یک نگاه
ارتباط با ریاست محترم مؤسسه
رشته های کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان در سال 1395
رشته های دایر در مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان
کانال رسمی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو شرایط تحصیل با مناسب‌ترین نرخ شهریه
قبولی بیش از 220 نفر...
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو پس از اجرای موفق 5 دوره کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری همزمان با هفته پژوهش (آذرماه 95) و ششمین دوره کنفرانس، اولین جشنواره ملی کتاب برتر توسعه پایدار و عمران شهری (تپش) را برگزار می نماید.
قابل توجه دانشجویان استاد دکتر صفائیاطلاعیه ساعات پاسخگویی اداره آموزش در بازه امتحاناتاطلاعیه بسیار مهم امتحاناتاطلاعیه مهم امتحاناتاطلاعیه مهمقابل توجه کلیه فارغ التحصیلانقابل توجه دانشجویان استاد شیبانیقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد محجوبیقابل توجه دانشجویان استاد خیام نیاقابل توجه دانشجویان استاد دکتر صفاییقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد یاوریقابل توجه دانشجویان استاد صادقیقابل توجه دانشجویان گرامیقابل توجه دانشجویان استاد شفیعیقابل توجه دانشجویان استاد سارا باقریقابل توجه دانشجویان استاد میر محمدیانقابل توجه کلیه دانشجویان گرامیقابل توجه داوطلبان آزمون سراسری و دانشجویان گرامیقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد مداحیانقابل توجه دانشجویانی که درس NDT دارند .قابل توجه دانشجویان استاد محمد حسن مقدسقابل توجه دانشجویان استاد محمد حسن مقدسقابل توجه دانشجویان استاد فضیلهقابل توجه دانشجویان استاد زیدی و استاد آرزو شیبانیقابل توجه دانشجویان استاد صادقیانقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد شاطری

1.شماره حساب جهت واریز هزینه ارسال تأییدیه تحصیلی

به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان محترم مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان می رساند ، چنانچه نیاز به تأییدیه مدرک تحصیلی دارند  لازم است فرم اسکن رسید واریز وجه به مبلغ 150.000 ریال بشماره حساب  0221195158005 با شماره شناسه واریز 50138   نزد بانک ملی  شعبه فردوسی بنام مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان بابت هزینه های پستی به ایمیل مؤسسه ارسال نمائید.

ایمیل مؤسسه   : graduated@daneshpajoohan.ac.ir

در صورت نیاز،جهت پیگیری تائید ارسال ایمیل با امور مالی موسسه تماس برقرار نمائید

 

2.دریافت تأییدیه تحصیلی جهت ترجمه و ارائه به وزارت علوم

بمنظور تسریع و تسهیل در پاسخگویی به دانش آموختگان متقاضی تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی، سامانه تایید مدارک راه اندازی شده است.

که دانشجویان و فارغ التحصیلان بایستی جهت تائید دانشنامه، گواهینامه پایان تحصیلات، ریزنمرات، گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی رتبه تحصیلی به آدرس اینترنتی www.msrt.ir/sites/ddstu مراجعه نمایند.

 

متقاضیان برای ثبت کامل اطلاعات در سامانه می باید امور زیر را انجام دهند:

-         تصویر پشت و روی دانشنامه اسکن گردد.

-         درصورت داشتن گواهینامه پایان تحصیلات، تصویر پشت و روی گواهینامه پایان تحصیلات که در آن تعهد خدمت آموزش رایگان، تعهد بورس و وام تحصیلی صندوق رفاه دانشجویان عنوان نشده باشد) می بایست اسکن شود.(

-         دانش آموختگان دوره شبانه، غیرانتفاعی، آموزش الکترونیکی، بین الملل، فراگیر، نیمه حضوری ، که دارای مقطع قبلی نیز می باشند تصویر دانشنامه یا گواهینامه پایان تحصیلات مقطع قبلی را در قسمت مقاطع قبلی اسکن نموده و درصورتی که در مدارک تحصیلی نام دوره ذکر نشده باشد، اسکن نامه صادره از دانشگاه، مبنی بر اینکه شما دانش آموخته دوره موردنظر می باشید، الزامی است.

-         برای تایید گواهی رتبه تحصیلی می بایست تصویر گواهی رتبه تحصیلی که ممهور به مهر و امضاء ریاست یا معاون آموزشی  موسسه می باشد اسکن گردد.

-         برای تایید گواهی اشتغال به تحصیل می بایست، تصویر گواهی اشتغال به تحصیل  ممهور به مهر و امضاء ریاست یا معاون آموزشی موسسه اسکن گردد.

-         درصورتی که درخواست تایید ریزنمرات و یا گواهی رتبه تحصیلی به همراه دانشنامه و یا گواهی نامه پایان تحصیلات را دارید، صفحات ریزنمرات و یا رتبه تحصیلی را نیز اسکن نمایید.

دفتر گروه طراحی صنعتی
برنامه زمان بندی تحویل پروژه دروس عملی طراحی صنعتی (نیمسال دوم 96-1395)
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دفتر گروه معماری داخلی
برنامه زمان بندی تحویل پروژه دروس عملی معماری داخلی (نیمسال دوم 96-1395)
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
اداره آموزش
اطلاعیه ثبت ‌نام آزمون دوره های کاردانی سال 1396
پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
دفتر گروه کاردانی معماری
قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی معماری (کارآموزی نیمسال دوم 95-96)
پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
دفتر گروه کاردانی معماری
قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان کاردانی معماری
پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶