امروز , چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
فارسی   |  English
معرفی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان در یک نگاه
ارتباط با ریاست محترم مؤسسه
رشته های کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان در سال 1395
رشته های دایر در مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان
کانال رسمی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو شرایط تحصیل با مناسب‌ترین نرخ شهریه
قبولی بیش از 220 نفر...
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو پس از اجرای موفق 5 دوره کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری همزمان با هفته پژوهش (آذرماه 95) و ششمین دوره کنفرانس، اولین جشنواره ملی کتاب برتر توسعه پایدار و عمران شهری (تپش) را برگزار می نماید.
قابل توجه دانشجویان استاد دکتر صفائیاطلاعیه ساعات پاسخگویی اداره آموزش در بازه امتحاناتاطلاعیه بسیار مهم امتحاناتاطلاعیه مهم امتحاناتاطلاعیه مهمقابل توجه کلیه فارغ التحصیلانقابل توجه دانشجویان استاد شیبانیقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد محجوبیقابل توجه دانشجویان استاد خیام نیاقابل توجه دانشجویان استاد دکتر صفاییقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد یاوریقابل توجه دانشجویان استاد صادقیقابل توجه دانشجویان گرامیقابل توجه دانشجویان استاد شفیعیقابل توجه دانشجویان استاد سارا باقریقابل توجه دانشجویان استاد میر محمدیانقابل توجه کلیه دانشجویان گرامیقابل توجه داوطلبان آزمون سراسری و دانشجویان گرامیقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد مداحیانقابل توجه دانشجویانی که درس NDT دارند .قابل توجه دانشجویان استاد محمد حسن مقدسقابل توجه دانشجویان استاد محمد حسن مقدسقابل توجه دانشجویان استاد فضیلهقابل توجه دانشجویان استاد زیدی و استاد آرزو شیبانیقابل توجه دانشجویان استاد صادقیانقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد شاطری
  
فرم ها
فرم تایید استاد راهنما(فرم شماره1) [دانلود , نمایش]
فرم تایید استاد راهنما(فرم شماره1) [دانلود , نمایش]
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد(فرم شماره4) [دانلود , نمایش]
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد(فرم شماره4) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه
فرم پیشنهاد موضوع سمینار(فرم شماره2) [دانلود , نمایش]
فرم پیشنهاد موضوع سمینار(فرم شماره2) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ارشد مهندسی مواد-جوشکاری
روش تنظیم گزارش سمینار (فرم شماره6) [دانلود , نمایش]
روش تنظیم گزارش سمینار (فرم شماره6) [دانلود , نمایش]
اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
گزارش سه ماهه پیشرفت پایان نامه [دانلود , نمایش]
گزارش سه ماهه پیشرفت پایان نامه [دانلود , نمایش]
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد [دانلود , نمایش]
فرم گواهی شرکت در جلسات دفاع کارشناسی ارشد [دانلود , نمایش]
فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد [دانلود , نمایش]
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه کارشناسی ارشد [دانلود , نمایش]
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه کارشناسی ارشد [دانلود , نمایش]