۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
آیین نامه ها و مقررات
 
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
 
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد(ورودی 93 و ماقبل آن) [نمایش]
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد(ورودی 94 به بعد) [نمایش]
 
مراحل انتخاب استاد راهنما و اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد
 
دستورالعمل اجرایی تعیین استاد راهنما و اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد [نمایش]
راهنمای مراحل انتخاب استاد راهنما و اخذ پایان نامه [نمایش]
 
شیوه تدوین پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد
 
شیوه تدوین پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد [نمایش]
دستورالعمل ارجاع دهی رساله های گروه های معماری و شهرسازی [نمایش]
 
دستورالعمل مقالات مستخرج از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
 
دستورالعمل مقالات مستخرج از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد [نمایش]
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/17
تعداد بازدید: 287
Powered by DorsaPortal