۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
معرفی
 
دفتر ارتباط با صنعت
وظایف دفتر ارتباط با صنعت، درسه محور اصلی شامل 1- کارآموزی 2- بازدیدهای علمی 3- هماهنگ کننده المپیاد علمی دانشجویی و انجام امور نخبگان تقسیم بندی می‌شود.

1. کارآموزی

- دانشجویانی که طبق قوانین آموزش مجاز به گذراندن واحد کارآموزی می باشند با توجه به رشته و گرایش تحصیلی می بایست دوره کار آموزی خود را در سازمانها، ادارات و حتی شرکتهای خصوصی مورد تایید استاد راهنما سپری کنند.

- شرح وظایف کارآموز که در ابتدای دوره به دانشجو جهت اطلاع از چگونگی دوره کار آموزی تحویل می گردد، دانشجوبان مشخص نمودن استاد راهنما و مکان کارآموزی توسط مدیریت گروه خود به دفتر ارتباط با صنعت معرفی شده و معرفی نامه دانشجو به مکان کارآموزی ارائه می گردد.

- مکاتبه با سازمان ها، شرکتها، کارخانه‌ها، پالایشگاهها ، صنایع پتروشیمی استان و سایر استان ها جهت اخذ ظرفیت کارآموزی از دستگاه های اجرایی محلی و مراکز صنعتی تولیدی

- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با واحدهای صنعتی جهت بازدیدهای علمی دانشجویان

2. بازدیدهای علمی

یکی دیگر از وظایف دفتر ارتباط با صنعت مجتمع هماهنگی و ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و سازمان های دولتی برای بازدیدهای علمی دانشجویان از صنایع و دستگاه‌های اجرایی داخل و خارج استان می باشد. دانشجویان متقاضی بازدیدهای علمی درخواست خود را با مشخص نمودن استاد راهنما، تاریخ بازدید، محل بازدید و تعداد بازدید کنندگان بانضمام لیست مربوطه حداقل 15 روز قبل روز بازدید به دفتر ارتباط باصنعت تحویل داده و دفتر با انجام مکاتبات مورد نیاز و هماهنگی های لازم به محض وصول موافقت محل بازدید اقدامات لازم را انجام می دهد.

3 . المپیادهای علمی و امور نخبگان

هماهنگی لازم و معرفی جهت اعزام دانشجویان به المپیادهای علمی دانشجویی و اعلام بخشنامه ها و سایر موارد جهت هماهنگی با بنیاد امور نخبگان

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/12/20
تعداد بازدید: 320
Powered by DorsaPortal