۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
معماری و شهرسازی
 
 
 

 

 

معماری و شهرسازی، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است. معماری بیش از اینکه تکنیک و فن باشد هنر و ذوق است. در واقع می توان گفت ظاهر و نمای شهرها را مهندسان معمار و شهرسازی می سازند. معماری و شهرسازی، که برخی آن را مادر هنرها می دانند، قدمتی بسیار طولانی در تاریخ دارد و در ایران نیز به سال ها پیش از اسلام باز می گردد. کسی که طراح و سازنده بناها و ساختمان ها می باشد، مهندس معماری و شهرسازی است. مهندس معماری و شهرسازی، نقشه های ساختمان های جدید و برنامه بازسازی و محافظت از ساختمان های قدیمی را طراحی می کند. همچنین کار مهندس معمار طرح ریزی ترکیب و نحوه قرار گیری مجموعه ای از ساختمان ها و فضاهای اطراف آنها نیز می باشد. او این کارها را با تکیه بر علم مهندسی، ذوق هنری و شناختی که از فرهنگ، آداب و رسوم، جغرافیای انسانی و طبیعی محل مورد نظر خود دارد، انجام می دهد.

 


 

سرفصل

 

 

 

سرفصل دروس کاردانی پیوسته رشته نقشه کشی معماری (ورودی 1394) [نمایش]

سرفصل دروس کاردانی ناپیوسته رشته معماری (ورودی 1394) [نمایش]

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مهندسی معماری (ورودی1395 به بعد) [نمایش]

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته معماری داخلی (ورودی 1394) [نمایش]

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مهندسی شهرسازی (ورودی 1394) [نمایش]

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مهندسی شهرسازی (ورودی 1395) [نمایش]

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری (ورودی 1394) [نمایش]

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی شهرسازی (ورودی 1394 به بعد) [نمایش]

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری (ورودی 1395) [نمایش]

 سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مهندسی معماری (ورودی 97 به بعد) [نمایش]